FANDOM


Brama Czasu

Statystyka
Klasa Nieokreślona
Zasięg Długi
Dodatkowa informacja
Pierwszy raz w Huntik: Czas Bohatera
Użytkownik Tajemniczy Głos

Brama Czasu- potężne zaklęcie wykonywane z pomocą Bramy i Formuły zaklęcia dzięki której można podrużować w czasie.

Formuła ZaklęciaEdytuj

Wrota Czasu nad którymi opiekę mam otwórz drzwi i tego chłopca przenieś w jego przeznaczenie- Brama Czasu

Gates of Time in which the care I open the door and the boy move in its purpose-Gate of Time

ケアは、私がドアと時間の、その目的·ゲートの少年の動きを開いている時間のゲート